Členové SDH
 Sbor dobrovolných hasičů je občanskou neziskovou organizací a z jeho členské základny je složena jednotka požární ochrany obce (zásahová jednotka).