Každou středu v 16,30 hodin se konají pravidelné schůzky mladých hasičů.

Na těchto schůzkách se naučí nejen znalostem o požární ochraně, ale i dalším

věcem které se mohou hodit v jejich budoucnosti. Máte-li zájem Vaše dítě

přihlásit do kolektivu mladých hasičů můžete osobně nebo můžete kontaktovat

vedoucího mládeže pana Jakuba Nováka emailem nebo telefonicky na 721 702 584.

Těšíme se na Vaši návštěvu.