4 Živelní pohroma, povodne, záplavy deste

30.06.2009 18:07

Dne 30.06.2009 v 18:07 byla jednotka vyslána KOPISem HZS Jihomoravského kraje k čerpáví vody do obce Zastávka. Jadnotka vyjela s technikou DA 12 v počtu 1+5, na stanici zůstalo ještě jedno družstvo v počtu 1+2 pro případný nutný výjezd CAS. Po příjezdu na místo byla jednotka společně s jednotkou SDH Zbýšov odeslána do Zbýšova na ulici Havířska, kde došlo příčinou silného deště k zatopení několika objektů. Provedeným pruzkumem bylo zjištěno že ve sklepě rodinného domu se nachází cca.1,5m vody jednotky provedly odčerpání pomocí kalového a plovoucího čerpadla, soužasně byla odčerpávána voda i z vedlejšího rodinného domu. Po odčerpání vody a úklidu použitého vybavení se jednotka vrátila na zakladnu.