06 Čeprání vody - TP

30.07.2010 10:00

Jednotka vyjela na žádost pracovníka pověřeného řízením obce do sousedních ostčrovačic. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o zatopený farní sklep. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo , které bylo po necelé půlhodině vyměněno za elektrické kalové čerpadlo a to z důvodu vysoké koncentrace spalin. Celkově se jednalo o cca 1,2 m vysoukopu hladinu vody na ploše cca 6 x 10 m. Tzn. že jednotka odčerpala za svůj tříhodinový zásah téměr 72 m3 vody. Po ukončení se jednotka vrátila zpět na základnu.