05 Technická pomoc

05.06.2011 12:46

V neděli 05.06.2011 krátce po poledni byla jednotka vyslána KOPISem k čerpání vody ze zatopeného sklepa v Říčanech na ulici Jihlavská. Jednotka vyjela s technikou CAS32 T-148 v počtu 1+3 a z důvodu opravy DA bylo pro dopravu dalšího potřebného vybavení a sil použito civilních vozidel. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že došlo k propadu klenutého stropu, který porušil přívod vody do objektu, následkem čeho bylo zatopení sklepu do víšky cca 20cm. Voda byla ještě před příjezdem jednotky zastavena majitelem objektu. Jelikož jednotka nedisponuje vybavením pro zabezpečení propadené klenby, byly na místo vyslány posilové jednotky z PS Rosice a PS Brno Lidická. Naše jednotka provedla odčerpání vody pomocí kalového čerpadla. Po skončení čerpacích prací se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Na místo události byl přivolán i statik pro zjištění nebezpečí vzniklého propadením strop.