03 Technická pomoc

12.05.2010 22:11

Jednotka vyjela dnes krátce po 22 hodině na žádost Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru JmK na technickou pomoc do obce Veverské Kninice s technikou CAS 32 T-148 v počtu 1+2 a DA 12 A-31 v počtu 1+7. Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka velitelem zásahu ponechána v záloze. Jednalo se o sesuv zdi rodinného domu v důsledku podmočené zeminy na sousedním pozemku, kde probíhá rekonstrukce rodinného domu. Po rozhodnutí velitele zásahu se jednotka vrátila zpět na svoji základnu.