Vítejte na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Říčany u Brna

 

  

                                                                                

                                           

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci Říčany založen roku 1888. Za téměř 125 let svého trvání docházelo v časové ose k jeho vývoji, modernizaci techniky, výzbroje a výstroje.

 

Sbor dobrovolných hasičů je občanskou neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je výchova mladých hasičů. Mezi další aktivity patří pořádání soutěží, kulturních a společenských akcí. Z jeho členské základny je složena jednotka požární ochrany obce (zásahová jednotka). Tuto jednotku zřizuje dle zákona o požární ochraně obec a dále zajišťuje materiální zabezpečení pro plnění úkolů nejen na úseku PO.

 

Hlavním úkolem jednotky je záchrana lidských životů, zvířat a majetku při mimořádných událostech různého charakteru. Ke splnění těchto úkolů je jednotka vybavena zásahovými vozidly a věcnými prostředky požární ochrany.

V soušasné době má sbor ve vlastnictví techniku Tatra Force typ 815CAS 32 T 148DA 12 A 31 a CAS K 25 L 101. 

 

 

 

 

 

 

112 Tísňové volání   150 HASIČI  155 Záchranná služba  158 POLICIE

VÝROČNÍ SCHŮZE 26.1.2018