Jméno Funkce
Sláma Karel starosta SDH
Sláma Ctibor velitel SDH
Sláma Antonín ved.mládeže, hospodář
Kozel Petr jednatel
Novák Zdeněk předseda revizní komise
Špatný Pavel člen výboru
Kšica Dalibor člen výboru
Sláma Jaroslav ml hlavní strojník
Balvín Pavel kronikář
Sláma Pavel člen výboru
Novák Jakub preventista
Rolinek Pavel člen výboru
Dolníček Jaroslav člen výboru