I. pololetí II.pololetí
10.1.2017 11.7.2017
24.1.2017 25.7.2017
7.2.2017 8.8.2017
21.2.2017 22.8.2017
7.3.2017 5.9.2017
21.3.2017 19.9.2017
4.4.2017 3.10.2017
18.4.2017 17.10.2017
2.5.2017 31.10.2017
16.5.2017 14.11.2017
30.5.2017 28.11.2017
13.6.2017 12.12.2017
27.6.2017 26.12.2017

Červeně označená data označují schůzi před kterou se koná školení zásahové jednotky.