18. Chemické látky na pozemní komunikaci

04.10.2009 14:00

Dne 4.10.2009 byla jednotka požádána zástupcem obce o pomoc při úniku motorové nafty z nákladního automobilu. Jednotka vyjela s technikou DA 12 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo bylo provedeným průzkumem zjištěno, že si jedná nejspíš o krádež nafty z nádrže, kdy zbytek vyteklo na pozemní komunikaci. Po dohodě s KOPIS byla na místo povolána policie ČR. Skvrna o velikosti 5x1m byla zasypána sorbentem a jednotka se po ukončení úklidových prací vrátila zpět na základnu.

FOTKY