17 Technická pomoc

06.09.2009 17:06

Jednotka vyjela po dohodě s pracovníkem OÚ Říčany na odklízení spadlého stromu v obci Říčany do ulice Višňová. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o rozštípnutý strom, který zasahoval přes celou šířku vozovky. Jednotka provedla odstranění stromu pomocí motorové pily a po následné dohodě s pracovníkem OÚ, který se dostavil na místo zásahu bylo rozhodnuto strom skácet celý z důvodu jeho nestability a možného pádu. Po ukončení se jednotka vrátila zpět na základnu.