07 Požár stohu

09.07.2011 17:34

Jednotka vyjela krátce po půl šesté na žádost KOPIS k požáru travnatého porostu mezi obce Veverské Kninice a Hvozdec. Po příjezdu na místo však bylo zjištěno, že se jedná o požár stohu se slámou. V době příjezdu naší jednotky již na místě zasahovala PS Rosice s MAN 24 a dále byl přítomen zástupce zemědělského družstva, se kterým VZ dohodnul traktor s pluhem na oborání hořící stohy. VZ bylo dále rozhodnuto, že stoh se nechá samovolně vyhořet. Z tohoto důvodu byla na místě ponechána naše jednotka, aby dohlížela na samovolné vyhoření a v případě nepředvídatelných vlivů mohla okamžitě zasáhnout. V nedělních ranních hodinách bylo místo předáno zástupci ZD Veverské Kninice a jednotka se v 08:24 hod vrátila zpět na základnu.